LiftDe gezamenlijke ouderenbonden, met als voortrekker KBO-PCOB, hebben het initiatief genomen om een keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Patiënten- of cliëntenorganisaties die inzicht geven in zorg stimuleren kwaliteitsverbetering en faciliteren betere keuzes:

  • Patiënten kunnen bewust kiezen voor zorg die het beste bij hun hulpvraag past
  • Professionals worden gestimuleerd de zorg te verbeteren op punten die vanuit de patiëntenorganisaties (i.s.m. beroepsgroepen) als belangrijk worden gezien
  • Management en bestuur van zorgaanbieders worden gestimuleerd om middelen vrij te maken voor kwaliteitsverbetering
  • Zorginkopers hebben input voor kwalitatieve zorginkoop.

Het verschijnsel dat patiënten- en cliëntenorganisaties de ziekenhuizen gaan beoordelen op specifieke kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van de patiënt of cliënt is niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de Smiley van de Stichting ‘Kind en Ziekenhuis’ of de aandoenings- pecifieke keurmerken als het Vaatkeurmerk of de Borstkankermonitor.

Extra aandacht voor ouderen.

Bij seniorvriendelijke ziekenhuizen geven ze extra aandacht aan ouderen die vaak kwetsbaarder zijn. Hierbij begint het al met een duidelijke overzichtelijke bewegwijzering zodat je altijd weet waar je moet zijn. Daarnaast zorgen deze ziekenhuizen ook extra goed voor een soepele overdracht in de zorg. Zo zorgen seniorvriendelijke ziekenhuizen ervoor dat de achteruitgang na een ziekenhuisopname nihil is.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname er op achteruitgaat. De achteruitgang heeft vrij weinig te maken met de klacht waarmee ze zijn opgenomen in het ziekenhuis maar door verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. De organisatie van het ziekenhuis is niet goed ingericht op patienten met verschillende aandoeningen. Wanneer je ouder wordt komt dit helaas wel vaker voor. Het behandelen van een aandoening kan negatief uitpakken voor aandoeningen waardoor er toch een achteruitgang is.

Waarom een senior vriendelijk ziekenhuis?

In 2013 waren er uitgiftes van het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’, dit keurmerk is inmiddels geschrapt maar heeft ziekenhuizen alert gemaakt op de punten die ze moeten verbeteren. Ziekenhuislocaties kregen dit keurmerk wanneer de zorg is aangepast aan de wensen en behoeftes van de meer kwetsbare senioren.

Senioren kunnen via een online test op zoek gaan naar seniorvriendelijke ziekenhuizen in de buurt. Het beste is natuurlijk om op zoek te gaan naar een ziekenhuis met een keurmerk, deze ziekenhuizen zijn namelijk getest op 14 verschillende kwaliteitscriteria. Er zijn voldoende ziekenhuizen die het keurmerk al hebben gekregen, de ziekenhuizen die op dit moment nog niet voldoen aan de keurmerken kunnen het dus ook niet meer krijgen maar hebben in ieder geval een lijst met criteria waar ze aan kunnen werken.

De belangrijkste 3 punten zijn als volgt:

1. Je hebt als senior een aanspreekpunt waarmee je alle zorg en afspraken kan regelen.

2. De nazorg die eventueel nodig is na ontslag van het ziekenhuis.

3. En natuurlijk de goede zorg voor kwetsbare senioren

Beoordeling

Of een ziekenhuis aan de criteria voldoet van het keurmerk, word beoordeeld door het ziekenhuis zelf op basis van zelfevaluatie.

De cliëntenraad van het ziekenhuis speelt natuurlijk een belangrijke rol in zelfevaluatie. Zo gebeurt de beoordeling van de toegankelijkheid, inrichting en gastvrijheid van het ziekenhuis volledig door de cliëntenraad (op basis van een checklist).

Om het keurmerk te verdienen moet het ziekenhuis zeker aan 9 van de 14 criteria voldoen om een score te halen van 80 punten die benodigd zijn om het keurmerk te verdienen. Daarbij zijn er 2 criteria die verplicht zijn en dat zijn de volgende punten:

1. De nazorg

2. De beschikbaarheid van een geriatrieteam