ScootmobielNederlandse ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan oudere patiënten. Een aantal ziekenhuizen loopt hierin voorop. Zij hebben het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ ontvangen. Om collega-ziekenhuizen te inspireren ook senior-vriendelijk te worden zijn goede voorbeelden in een handleiding beschreven.

In deze handleiding vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van huizen waarin zij laten zien hoe zij in het ‘groot’ en in het ‘klein’ de zorg voor oudere patiënten verbeterd hebben.

De voorbeelden zijn door de ziekenhuizen zelf aangeleverd bij de organisatie op een rij gezet. Het wordt verleend aan de hand van de kwaliteitsaspecten. Er zijn voorbeelden per aspect gegroepeerd.

De goede voorbeelden zijn fraai. Dit betekent dat er altijd ruimte is om het verder aan te vullen met goede voorbeelden.

Het doel is om alle ziekenhuizen in Nederland te inspireren en te stimuleren aan de slag te gaan om een ziekenhuisopname voor patiënten optimaal te laten verlopen. Doe er uw voordeel mee!