TrapliftOp basis van de literatuur, interviews met (mantelzorgers van) oude- ren en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden zijn kwaliteitsaspecten opgesteld. In nauw overleg met vertegenwoordigers van de medische beroepsorganisaties en een Comité van Aanbeveling met vertegenwoordigers uit het brede zorg veld zijn deze omgezet naar de volgende kwaliteitsaspecten.