Kwaliteitsaspecten

TrapliftOp basis van de literatuur, interviews met (mantelzorgers van) oude- ren en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden zijn kwaliteitsaspecten opgesteld. In nauw overleg met vertegenwoordigers van de relevante medische beroepsorganisaties en een Comité van Aanbeveling met vertegenwoordigers uit het brede zorg veld zijn deze omgezet naar de volgende kwaliteitsaspecten.

Verbouwing of nieuwbouw ziekenhuis

Waar moet je op letten om het ziekenhuis fysiek zo ideaal mogelijk te maken voor ouderen?
Op die vraag wordt uitgebreid antwoord gegeven in CodePlus Physical Design for an Elder Friendly Hospital dat tot in detail ingaat op de fysieke criteria voor seniorvriendelijke ziekenhuizen in Canada.