Mensen worden ouder, hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd, wonen langer thuis en komen zieker in het ziekenhuis. Volgens het visitatierapport van de KNMG “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” (2010) gaan ongeveer 1 op de 3 ouderen er door een ziekenhuisopname op achteruit.

Tijd voor seniorenorganisaties om de ziekenhuizen seniorvriendelijk te maken. Ouderen raken letterlijk en figuurlijk de weg kwijt in het ziekenhuis, er is sprake van ondervoeding, er is risico op delier, medicatiefouten en infecties komen vaker voor bij ouderen en er is sprake van een gebrekkige overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie.
De diagnose en behandeling van ouderen vragen om een andere aanpak. Ziekenhuizen zijn nog te veel gefocust op herstel van een aandoening in plaats van een meer generalistische kijk op functiebehoud en kwaliteit van leven.

Het keurmerk als project

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een project is voor ouderen en door ouderen. Sinds de start in 2012 doorlopen we elke 2 jaar dezelfde cyclus:

1. In kaart brengen welke kwaliteitscriteria (behoeften, wensen) vanuit het perspectief
van ouderen er zijn als het gaat om een bezoek of opname in het ziekenhuis
2. In kaart brengen welke kwaliteitscriteria (behoeften, wensen) vanuit het perspectief
van de beroepsgroepen er zijn als het gaat om opname in het ziekenhuis
3. Inventariseren (meten) wat het beleid van de ziekenhuizen is op deze criteria
4. Beoordelen van de meetresultaten door de projectorganisatie
5. Informeren: positieve resultaten waarderen met een label en dit label extern communiceren zodat heel Nederland in het najaar van 2017 weer weet waar je de ouderenvriendelijke ziekenhuizen kunt vinden.

Inventariseren en Informeren

De ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria worden beloond met het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ waardoor ze herkenbaar worden voor de buitenwereld. Aan dit keurmerk kunnen ze zelf bekendheid geven. Ook zullen we vanuit het project via de
verschillende websites en de media de ouderenvriendelijke ziekenhuizen in het zonnetje
zetten.

Ziekenhuizen die nog onvoldoende zijn ingericht op de zorg voor kwetsbare ouderen hebben
door het keurmerk duidelijke handvatten om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. In de
volgende ronde kunnen ze alsnog in aanmerking komen voor het label!