Goede voorbeelden

ScootmobielNederlandse ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan oudere patiënten. Een aantal ziekenhuizen loopt hierin voorop. Zij hebben het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ ontvangen. Om collega-ziekenhuizen te inspireren ook senior-vriendelijk te worden zijn goede voorbeelden in een handleiding beschreven.

In deze handleiding vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van ziekenhuizen waarin zij laten zien hoe zij in het ‘groot’ en in het ‘klein’ de zorg voor oudere patiënten verbeterd hebben.

De voorbeelden zijn door de ziekenhuizen zelf aangeleverd bij de projectorganisatie en door Vilans voor ons op een rij gezet. Het Keurmerk wordt verleend aan de hand van 15 kwaliteitsaspecten, die u hier kunt vinden. In deze handleiding zijn de voorbeelden per aspect gegroepeerd.

Het document met goede voorbeelden is een groeidocument. Dit betekent dat er altijd ruimte is om het verder aan te vullen met goede voorbeelden. Daar kunt u ons bij helpen. Heeft uw ziekenhuis een goed voorbeeld dat u met anderen wilt delen? Dan kunt u deze via onze website uploaden door op onderstaande groene button te klikken.

Het doel van deze handleiding is om alle ziekenhuizen in Nederland te inspireren en te stimuleren aan de slag te gaan om een ziekenhuisopname voor oudere patiënten optimaal te laten verlopen. Doe er uw voordeel mee!

Reacties uitgeschakeld voor Goede voorbeelden

Kwaliteitsaspecten

TrapliftOp basis van de literatuur, interviews met (mantelzorgers van) oude- ren en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden zijn kwaliteitsaspecten opgesteld. In nauw overleg met vertegenwoordigers van de relevante medische beroepsorganisaties en een Comité van Aanbeveling met vertegenwoordigers uit het brede zorg veld zijn deze omgezet naar de volgende kwaliteitsaspecten.

Verbouwing of nieuwbouw ziekenhuis

Waar moet je op letten om het ziekenhuis fysiek zo ideaal mogelijk te maken voor ouderen?
Op die vraag wordt uitgebreid antwoord gegeven in CodePlus Physical Design for an Elder Friendly Hospital dat tot in detail ingaat op de fysieke criteria voor seniorvriendelijke ziekenhuizen in Canada.

Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitsaspecten

Het keurmerk

LiftDe gezamenlijke ouderenbonden, met als voortrekker KBO-PCOB, hebben het initiatief genomen om een keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Patiënten- of cliëntenorganisaties die inzicht geven in zorg stimuleren kwaliteitsverbetering en faciliteren betere keuzes:

  • Patiënten kunnen bewust kiezen voor zorg die het beste bij hun hulpvraag past
  • Professionals worden gestimuleerd de zorg te verbeteren op punten die vanuit de patiëntenorganisaties (i.s.m. beroepsgroepen) als belangrijk worden gezien
  • Management en bestuur van zorgaanbieders worden gestimuleerd om middelen vrij te maken voor kwaliteitsverbetering
  • Zorginkopers hebben input voor kwalitatieve zorginkoop.

Het verschijnsel dat patiënten- en cliëntenorganisaties de ziekenhuizen gaan beoordelen op specifieke kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van de patiënt of cliënt is niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de Smiley van de Stichting ‘Kind en Ziekenhuis’ of de aandoenings- pecifieke keurmerken als het Vaatkeurmerk of de Borstkankermonitor.

Extra aandacht voor ouderen.

Bij seniorvriendelijke ziekenhuizen geven ze extra aandacht aan ouderen die vaak kwetsbaarder zijn. Hierbij begint het al met een duidelijke overzichtelijke bewegwijzering zodat je altijd weet waar je moet zijn. Daarnaast zorgen deze ziekenhuizen ook extra goed voor een soepele overdracht in de zorg. Zo zorgen seniorvriendelijke ziekenhuizen ervoor dat de achteruitgang na een ziekenhuisopname nihil is.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname er op achteruitgaat. De achteruitgang heeft vrij weinig te maken met de klacht waarmee ze zijn opgenomen in het ziekenhuis maar door verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. De organisatie van het ziekenhuis is niet goed ingericht op patienten met verschillende aandoeningen. Wanneer je ouder wordt komt dit helaas wel vaker voor. Het behandelen van een aandoening kan negatief uitpakken voor aandoeningen waardoor er toch een achteruitgang is.

Waarom een senior vriendelijk ziekenhuis?

In 2013 waren er uitgiftes van het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’, dit keurmerk is inmiddels geschrapt maar heeft ziekenhuizen alert gemaakt op de punten die ze moeten verbeteren. Ziekenhuislocaties kregen dit keurmerk wanneer de zorg is aangepast aan de wensen en behoeftes van de meer kwetsbare senioren.

Senioren kunnen via een online test op zoek gaan naar seniorvriendelijke ziekenhuizen in de buurt. Het beste is natuurlijk om op zoek te gaan naar een ziekenhuis met een keurmerk, deze ziekenhuizen zijn namelijk getest op 14 verschillende kwaliteitscriteria. Er zijn voldoende ziekenhuizen die het keurmerk al hebben gekregen, de ziekenhuizen die op dit moment nog niet voldoen aan de keurmerken kunnen het dus ook niet meer krijgen maar hebben in ieder geval een lijst met criteria waar ze aan kunnen werken.

De belangrijkste 3 punten zijn als volgt:

1. Je hebt als senior een aanspreekpunt waarmee je alle zorg en afspraken kan regelen.

2. De nazorg die eventueel nodig is na ontslag van het ziekenhuis.

3. En natuurlijk de goede zorg voor kwetsbare senioren

Beoordeling

Of een ziekenhuis aan de criteria voldoet van het keurmerk, word beoordeeld door het ziekenhuis zelf op basis van zelfevaluatie.

De cliëntenraad van het ziekenhuis speelt natuurlijk een belangrijke rol in zelfevaluatie. Zo gebeurt de beoordeling van de toegankelijkheid, inrichting en gastvrijheid van het ziekenhuis volledig door de cliëntenraad (op basis van een checklist).

Om het keurmerk te verdienen moet het ziekenhuis zeker aan 9 van de 14 criteria voldoen om een score te halen van 80 punten die benodigd zijn om het keurmerk te verdienen. Daarbij zijn er 2 criteria die verplicht zijn en dat zijn de volgende punten:

1. De nazorg

2. De beschikbaarheid van een geriatrieteam

Reacties uitgeschakeld voor Het keurmerk

Over het project

Mensen worden ouder, hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd, wonen langer thuis en komen zieker in het ziekenhuis. Volgens het visitatierapport van de KNMG “Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen” (2010) gaan ongeveer 1 op de 3 ouderen er door een ziekenhuisopname op achteruit.

Tijd voor seniorenorganisaties om de ziekenhuizen seniorvriendelijk te maken. Ouderen raken letterlijk en figuurlijk de weg kwijt in het ziekenhuis, er is sprake van ondervoeding, er is risico op delier, medicatiefouten en infecties komen vaker voor bij ouderen en er is sprake van een gebrekkige overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie.
De diagnose en behandeling van ouderen vragen om een andere aanpak. Ziekenhuizen zijn nog te veel gefocust op herstel van een aandoening in plaats van een meer generalistische kijk op functiebehoud en kwaliteit van leven. Ook de IGZ heeft de aandacht gevestigd op de zorg voor kwetsbare ouderen en gaat het toezicht op de zorg voor kwetsbare ouderen aanscherpen.

Het keurmerk als project

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een project is voor ouderen en door ouderen. Sinds de start in 2012 doorlopen we elke 2 jaar dezelfde cyclus:

1. In kaart brengen welke kwaliteitscriteria (behoeften, wensen) vanuit het perspectief
van ouderen er zijn als het gaat om een bezoek of opname in het ziekenhuis
2. In kaart brengen welke kwaliteitscriteria (behoeften, wensen) vanuit het perspectief
van de beroepsgroepen er zijn als het gaat om opname in het ziekenhuis
3. Inventariseren (meten) wat het beleid van de ziekenhuizen is op deze criteria
4. Beoordelen van de meetresultaten door de projectorganisatie
5. Informeren: positieve resultaten waarderen met een label en dit label extern communiceren zodat heel Nederland in het najaar van 2017 weer weet waar je de ouderenvriendelijke ziekenhuizen kunt vinden.

Inventariseren en Informeren

De ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria worden beloond met het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ waardoor ze herkenbaar worden voor de buitenwereld. Aan dit keurmerk kunnen ze zelf bekendheid geven. Ook zullen we vanuit het project via de
verschillende websites en de media de ouderenvriendelijke ziekenhuizen in het zonnetje
zetten.

Ziekenhuizen die nog onvoldoende zijn ingericht op de zorg voor kwetsbare ouderen hebben
door het keurmerk duidelijke handvatten om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. In de
volgende ronde kunnen ze alsnog in aanmerking komen voor het label!

Reacties uitgeschakeld voor Over het project

Home

Een seniorvriendelijkziekenhuis.nl klinkt misschien als ‘is dit echt nodig?’ en ‘is ieder ziekenhuis niet seniorvriendelijk?’. Het simpele antwoord is ‘Helaas is er nog best wat te verbeteren’. Wat er vaak aan schort is 1 patiëntmanager.

Een ziekenhuis wemelt van de specialisten die goede zorg kunnen verlenen. Maar als je een kwetsuur hebt op meerdere vlakken, dan moet je het allemaal zelf uitzoeken. Zie ook Psynip.

Eén patiëntmanager kan dit verhelpen. Die patiëntmanager geeft aan wat het beste proces en volgorde is van zorg krijgen. Breek je bijvoorbeeld je nek, dan heb je waarschijnlijk ook pijntjes op andere delen van je lichaam. Waar moet je dan na de nekspecialist zijn? Je kunt naar een orthopeed gaan, maar wist je dat er wel 20 verschillende orthopeden zijn. Er is een orthopeed voor nek en schouders. Dit zijn dus verschillende mensen.

De patiëntmanager zoekt precies uit waar je wanneer moet zijn. Het scheelt ook geld voor het ziekenhuis en dus voor zorgstaat Nederland. Soms gaan mensen namelijk naar het ‘verkeerde loket’ of gaan ze in de verkeerde volgorde naar de verschillende specialisten. Hierdoor gaat er tijd en geld verloren van de specialisten en van de cliënt zelf. Zie ook Wikipedia.

Vooral bij situaties waar rust het devies is, is dat niet alleen zonde van de tijd van de (oudere) patiënt, maar belemmert het ook het genezingsproces. Zie Rijksoverheid.

En daar komen we op het punt van senior van seniorvriendelijkziekenhuis.nl. Al hebben we in ons land maar die patiëntmanager voor oudere patiënten, dan zou het al veel schelen. Als er een goede mantelzorger zoals partner, zoon of dochter is, dan is het wellicht niet nodig maar tegenwoordig zijn zoveel mensen druk. Dan biedt zo’n patiëntmanager uitkomst. Zie ook Seniorzorg.nl.

Dit maakt een ziekenhuis seniorvriendelijk:

  • Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis
  • De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt
  • Continuïteit van zorg ná ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd

Kortom: seniorvriendelijkziekenhuis.nl helpt om aandacht te houden en nog meer te krijgen voor de senior in het genezingsproces. En dat is hard nodig!

Reacties uitgeschakeld voor Home