De gezamenlijke ouderenbonden, met als voortrekker KBO-PCOB, hebben het initiatief genomen om een keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Patiënten- of cliëntenorganisaties die inzicht geven in zorg stimuleren kwaliteitsverbetering en faciliteren betere keuzes:

  • Patiënten kunnen bewust kiezen voor zorg die het beste bij hun hulpvraag past
  • Professionals worden gestimuleerd de zorg te verbeteren op punten die vanuit de patiëntenorganisaties (i.s.m. beroepsgroepen) als belangrijk worden gezien
  • Management en bestuur van zorgaanbieders worden gestimuleerd om middelen vrij te maken voor kwaliteitsverbetering
  • Zorginkopers hebben input voor kwalitatieve zorginkoop.

Het verschijnsel dat patiënten- en cliëntenorganisaties de ziekenhuizen gaan beoordelen op specifieke kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van de patiënt of cliënt is niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de Smiley van de Stichting ‘Kind en Ziekenhuis’ of de aandoenings- pecifieke keurmerken als het Vaatkeurmerk of de Borstkankermonitor.

keurmerk-seniorvriendelijk-ziekenhuis_illustratiekopie