Dit maakt een ziekenhuis seniorvriendelijk:

  • Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis.
  • De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt.
  • Continuïteit van zorg ná ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd.
man-met-koffer
  • Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor ouderen.

    KBO-PCOB wil dat dit verandert. Wij hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Op deze website vindt u alle informatie over het keurmerk, de werkwijze een overzicht van de ziekenhuizen die het keurmerk dragen.

  • Kijk wat de Kwaliteitsaspecten 2017 zijn waarop de ziekenhuizen worden beoordeeld.

    op-weg-naar-senior-vriendelijke-ziekenhuizen